Witamy na platformie współpracy dla podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Mazowieckiego Klastra ICT

 
Moduł 1

zarządzanie użytkownikiem

 

Moduł pozwala na tworzenie i zarządzanie strukturą organizacyjną. Użytkownik ma możliwość zarządzania własnym kalendarzem. W kalendarzu są automatycznie wprowadzane zadania przydzielone pracownikowi przez kierownika.
 
Moduł 2

zarządzania pomysłami

 

Moduł pozwala na tworzenie wątków związanych z nowymi i istniejącymi inicjatywami. Użytkownicy mają możliwość wymiany informacji i pomysłów w ramach poszczególnych wątków.
 
Moduł 3

zarządzania projektami

 

Moduł umożliwia przygotowywanie projektów w formie procesów. Użytkownicy mogą pracować w projekcie w ramach przydzielonych im zadań. Raport stanu projektu umożliwia weryfikację aktualnego stanu projektu w wymiarze czasu.
 
Moduł 4

zarządzania partnerami

 

Zarządzanie partnerami udostępnia funkcje prezentujące niezbędne informacje dotyczące partnera biznesowego. Pomysły, projekty oraz inne treści prezentowane są w systemie CMS wbudowanym w platformę.
 
Moduł 5

platforma e-learning

 

Moduł pozwala na udział w szkoleniach elektronicznych, które zostały udostępnione. Moduł pozwala także na zarządzanie szkoleniami (dodawanie i opis szkoleń, prezentacja oferty szkoleniowej) oraz prezentację materiału szkoleniowego.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013